1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

leczenie-miodemObecnie, gdy w sposób naukowy przeprowadzono identyfikację chemiczną wielu produktów pszczelich, natomiast ich właściwości biologiczne i odżywcze udokumentowano obserwacjami doświadczalnymi i klinicznymi...
miod-pszczeliMiód pszczeli. Jednym z najcenniejszych produktów pszczelich, które człowiek wykorzystuje dla swojej biologicznej egzystencji, jest miód. Definicje miodu sugerowane przez wielu autorów, określają ten...
propolis-kit-pszczeliPropolis – kit pszczeli. Słowo propolis jest pochodzenia greckiego i oznacza dosłownie „przedmurze” miasta. Słuszność stosowania tej nazwy dla omawianego produktu pszczelego wynika stąd, że pszczoły...
pylek-mleczko-i-jad-pszczeliPyłek kwiatowy i pierzga. Pyłek kwiatowy jest komórką rozrodczą męską kwiatów, przenoszącą genom męski do żeńskiego, w płciowym rozmnażaniu wszystkich wyższych roślin. Poszczególne rośliny wytwarzają...