1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Meridiany - opis

Meridiany.

Siła życiowa składa się z trzech energii:

Energia wrodzona – ma ją już człowiek w momencie narodzenia, dziedziczna jest po przodkach, a wyposażona w pewne predyspozycje cielesne, duchowe i psychiczne.

Energia pożywienia – jest to produkt uzyskany z pracy układu trawiennego.

Energia kosmiczna – uzyskiwana z atmosfery.

Przez system meridianów i połączeń obocznych przepływa ta trzyczęściowa energia przez całe ciało w rytmie 24 – godzinnym i jest odpowiedzialna zameridiany dobową pracę całego organizmu. W chińskiej medycynie meridiany są podzielone na dwie grupy. Do pierwszej grupy należy dwanaście regularnych meridianów „ręki” i „nogi”. Przebieg w prawej i lewej połowie ciała jest jak określa nazwa taki sam jak w lustrzanym odbiciu. Poszczególnym meridianom podporządkowane są odpowiednie narządy – stąd biorą się ich nazwy i należą do systemu meridianów typu Yin lub Yang. W drugiej grupie znajduje się osiem specjalnych meridianów, które nie są bezpośrednio związane z określonymi organami. Dwa z nich mają szczególne znaczenie – kontrolują pozostałych dwanaście. Znajduje się na nich duża liczba punktów akupunktury mających znaczenie terapeutyczne w codziennej praktyce. Razem z dwunastoma regularnymi meridianami tworzą „14 klasycznych meridianów medycyny chińskiej”.

Dwanaście regularnych meridianów.

Powtarzane jest zawsze interesujące doświadczenie starożytnych Chińczyków, że leczenie wewnętrznych chorób odbywa się przez ucisk ściśle określonych miejsca na powierzchni ciała. Samo możemy stwierdzić, że określone kombinacje punktów mogą leczyć schorzenia określonych narządów. Z zależności narządów między funkcją narządu, a tym samym miejscem ciała „Xue” – „punkt”, tworzy się system, na którym oparta jest funkcja meridianów.

Dwanascie organów ma regularne meridiany, od których pochodzą nazwy. Sześć z nich jest Yin: są to meridiany tak zwane „pełne”, gromadzą i rozdzielają energię. Pozostałe sześć to meridiany typu Yang – są puste i produkują energię. W kolejności nazywamy pierwsze „narządami”, drugie „pustymi narządami”.

Narządy (Yin)

 • Płuco
 • Serce
 • Osierdzie
 • Śledziona
 • Nerki
 • Wątroba

Puste narządy ( Yang)

 • Jelito grube
 • Jelito cienkie
 • Potrójny ogrzewacz żołądek
 • Pęcherz moczowy
 • Pęcherzyk żółciowy

Teoria meridianów nie jest oparta na samych narządach i pustych narządach, lecz również na ich funkcji. Z powyższej listy nie jest znany medycynie zachodnie pusty organ „potrójny ogrzewacz”. Jest to przykład na to jak bardzo jest różne rozumienie pewnych pojęć w medycynie wschodniej i zachodniej. Przegląd głównych funkcji narządów i pustych narządów w rozumieniu chińskiej medycyny pozwoli lepiej poznać meridiany i ich właściwości.

Płuco – jest połączone przez drogi oddechowe i nos z otaczającym środowiskiem. Dobry stan skóry i włosów ciała w znacznym stopniu zależy od stanu płuc. Płuca kontrolują oddychanie i stopień przemiany materii. Natura płuca jest opadanie. Kontroluje ono wszystkie narządy oddechowe, reguluje płyny ciała i krążenie krwi. Schorzenia z tego zakresu należą do płuca ( w kategoriach chińskich).

Jelito grube – transportuje pozostałości pokarmowe, które przekształcane są w stolec, a następnie wydalane przez odbyt.

Serce – według starych koncepcji – jest siedzibą ducha, krwi i meridium. Stan serca rozpoznaje się po języku. Według medycyny zachodniej serce jest powiązane z mózgiem i systemem sercowo – naczyniowym. Schorzenia te zalicza się do schorzeń serca.

Jelito cienkie – trawi drugi raz wszystko to, co otrzymuje z żołądka. Oddziela przy tym substancję odżywczą od odpadów pokarmowych. Następnie substancję pokarmową asymiluje i odżywia cały organizm przez śledzionę, w ten sposób, że podnosi substancje odżywcze do serca i płuc. Odpady kierowane są do jelita grubego do ostatecznego uformowania. Jelito cienkie ma funkcje oddzielenia tzw. czystych elementów od nieczystych.

Osierdzie - jest tarczą serca. Wszelkie ataki na serce dochodzą najpierw tutaj. Osierdzie musi zastępować choroby serca. Jako pełnomocnik generalny serca wydaje rozkazy. Równocześnie funkcjonuje osierdzie jako brama wejściowa i wyjściowa dla ducha, który mieszka w sercu. Psychiczne objawy chorobowe należą nie tylko do serca, ale również do osierdzia.

Potrójny ogrzewacz – nie jest uchwytnym materialnie narządem. Usytuowany jest w trzech jamach ciała i jest jak gdyby stacją przekaźnikową ludzkiego ciała. Cała aktywność w nim przekształca energię. Tylko wtedy, gdy funkcjonuje potrójny ogrzewacz, narządy mogą prawidłowo wykonywać swoje zadania w następującym zakresie: transport i rozdział energii i krwi, płynów, asymilacja pożywienia, rozdział odpadów i tak dalej…..

 

Śledziona – kontroluje pożywienie, wzmacnia płyny ciała i zwalcza wilgoć. Choroby systemu trawienia i krążenia są przyczynowo związane ze śledzioną. Właściwością śledziony jest niechęć do wilgoci, natomiast lubi suchość.

Żołądek – przyjmuje pokarm, rozdziela i trawi. Śledziona dozoruje transport substancji odżywczych, natomiast żołądek troszczy się o jego przekształcenie i centralny rozdział. W przeciwieństwie do śledziony lubi wilgoć i „ trzyma się” możliwie daleko od suchości.

Nerki – są magazynem esencji i energii. Mają one wpływ na rozmnażanie, układ nerwowy i wydzielania wewnętrznego. Nerki są matką szpiku kostnego, kontrolują kości i są związane z mózgiem. Przez uszy łączą się ze środowiskiem zewnętrznym. Stan nerek ocenia się na podstawie włosów.

Objawy chorobowe wymienionych części ciała związane są z nerkami.

Pęcherz moczowy – jest zbiornikiem i miejscem wydalania moczu. Przekształca on energię i zajmuje się nadmiarem wody w organizmie. Pęcherz moczowy związany jest z nerkami, choroby każdego z tych organów wpływają na siebie.

Wątroba – jest magazynem krwi. Kontroluje ścięgna i krążenie energii. Stan wątroby można poznać po oczach. Według nauki chińskiej do systemu tego narządu zalicza się również układ nerwowy i wydzielania wewnętrznego. Przyczyny pierwotne chorób często zależne są od wątroby. Również choroby oczu często poprzedzają wcześniej zaburzenia funkcji wątroby.

Pęcherzyk żółciowy jest podporządkowany  wątrobie. Dlatego niektóre choroby występują razem. Jako część aparatu trawiennego ten pusty organ jest rezerwuarem żółci i centralnym jej dyspozytorem. Jeżeli wilgoć i gorąco wzajemnie działają na organizm, to może dojść do zaburzenia równowagi w pęcherzyku żółciowym i może wystąpić żółtaczka.

Opisane tu główne funkcje dwunastu narządów pustych podkreślają, że na powierzchni ciała się kończą, ale jest to sieć wzajemnych wpływów i zależności razem sprzężonych. Przebieg meridianów potrzebuje każdorazowo organu lub pustego organu, który nadaje mu nazwę. Musimy zrozumieć, że meridiany są czynnościowym obrazem narządów i pustych narządów, występują także na powierzchni ciała. Dlatego na narządy głęboko leżące możemy wpływać za pomocą akupunktury i masażu. Dwanaście meridianów ma swoje zewnętrzne punkty na kończynach. Dlatego dla niektórych osób palce u rąk lub nóg będą celem, natomiast dla innych – źródłem (początkiem).

Sześć Yin meridianów narządów przebiega po wewnętrznej stronie ramienia i kończyny dolnej.

Sześć Yang meridianów narządów pustych przebiega po stronie zewnętrznej.

Każdy Yin meridian jest połączony z Yang meridianem za pomocą odgałęzienia. Dlatego choroby mogą przechodzić z jednego meridianu na drugi.

meridiany

 

Meridiany typu Yin i Yang są połączone w pary przez odgałęzienia. W ten sposób powstaje zrównoważony obieg energii z koniecznymi dodatkowymi połączeniami między meridianem ręki a meridianem nogi. Każdy Yin meridian ręki ma swego Yang partnera, łączy się on z meridianem Yin stopy. I odwrotynie jest w przypadku każdego Yang meridianu. Powstaje więc następujący obieg:

 1. Meridian płuca ręki – Taiyin
 2. Meridian jelita grubego ręki – Yangming
 3. Meridian żołądka stopy – Yangming
 4. Meridian śledziony stopy – Taiyin
 5. Meridian serca ręki – Shaoyin
 6. Meridian jelita cienkiego ręki – Taiyang
 7. Meridian pęcherza moczowego stopy – Taiyang
 8. Meridian nerki stopy – Shaoyin
 9. Meridian osierdzia ręki – Jueyin
 10. Meridian potrójnego ogrzewacza ręki – Shaoyang
 11. Meridian pęcherzyka żółciowego stopy – Shaoyang
 12. Meridian wątroby stopy – Jueyin

Obieg choroby dwunastu regularnych meridianów.

Jeżeli meridiany nie spełniają swoich fizjologicznych zadań krążenia energii i krwi, mogą powodować szkody w należących do nich organach lub też w pustych organach. Mogą pojawić się objawy chorobowe wzdłuż przebiegu meridianu. Na przykład w zaburzeniu funkcji meridianu jelita grubego. Oprócz tego występować mogą bóle zębów, ponieważ maridian ten przebiega przez dziąsła i szczękę dolną. Zaburzenie funkcji meridianu ma przyczyny na zewnątrz i wewnątrz. Mówimy wtedy o chorobach endogennych (wewnętrznych) i egzogennych (zewnętrznych).

Choroby endogenne spowodowane są dysharmonią emocji, jak: złość, radość, troska, smutek i lęk, które prowadzą do zaburzeń równowagi. Choroby endogenne dotyczą najpierw narządów lub pustych narządów, następnie należących do nich meridianów. Są trudniejsze do leczenia niż choroby egzogenne.

Choroby egzogenne – przyczynami tych chorób są czynniki klimatyczne, jak: wiatr, gorąco, wilgoć, suchość lub zimno. We wczesnym stadium choroba egzogenna przejawia się wzdłuż meridianu. Jeżeli nie jest leczona, może przechodzić na organy i puste organy.

Na podstawie obiegu energii i połączeń otrzymujemy objawy chorobowe pojedynczego meridianu

 

Komentarze   

 
+1 #1 Miśka 2016-12-18 09:55
mi energii do działania i chęci do życia daje odpromiennik bio info Creatosa który działaniem naturalnym (rośliny i minerały) wpływa na meridiany, neutralizując złą czy chorobotwórczą energię
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież